T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Pendik Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

Kalite Yönetim Birimi


KALİTE YÖNETİM BİRİMİ GÖREV TANIMI

* SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak.

* Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmek.

* Öz değerlendirmeleri yönetmek.

* Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetmek.

* Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmek.

* Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları 8anket uygulaması, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geribildirimlerin alınması gibi) yönetmek.

* SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlamak. Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmek.

* SKS çerçevesinde belirlene komitelere üye olarak katılmak.