T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Pendik Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

Çalışan Güvenliğinin Sağlanması


Çalışan Sağlığı ve Güvenliği: Sağlık kurumlarında, hasta ve çalışan güvenliği için güvenli hizmet sunumu ve güvenli bir ortam sağlanmasına, hizmet sunumunda kalitenin artırılmasına, sağlık kurumunda hasta ve çalışanlar için muhtemel risklerin belirlenmesine, bu risklerin giderilmesi için uygun yöntem ve tekniklerin belirlenmesine ve hizmet içi eğitimler ile güvenli hizmet sunumu ve güvenli çalışma ortamının sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik usul ve esasları düzenlemektir.

ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Ayten KOÇ

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Songül MANGAN

Müdür Yardımcısı

S.Çiğdem KEKLİK GÜRKÖK

Uzman Diş Tabibi

Hakan KAPUSUZ

Diş Tabibi

Sahre DURU

Enfeksiyon Birim Sorumlusu

Kadriye YILMAZ

Çalışan Hakları Birim Sorumlusu

Aynur ERMİŞ

Diş Klinik Yardımcısı


 Ruşen ÇALIŞKAN
 Protez Laboratuvar Sorumlusu