T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Pendik Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

Materyovijilans Sorumlusu


Materyovijilans Sorumlusu: ÖNDER ÖZÇAM

Materyovijilans Sorumlusu:
 Sağlık tesisinde tıbbi cihazlar ile ilgili olumsuz olayları takip etmekle sorumlu personeldir. 

Olumsuz  Olay:   Cihazın  özellikleri veya  performansında  herhangi  bir  hatayı  veya bozulmayı,  etiketleme  veya  kullanım  kılavuzundaki  herhangi  bir  yetersizlik  sebebiyle doğrudan ya da dolaylı olarak hastanın, kullanıcının veya diğer kişilerin ölümüne yol açan ya da açabilecek, sağlık durumunda ciddi bir bozulmaya  sebep olan  ya da olabilecek durumları ifade eder.

Tıbbi cihazın kullanılması esnasında bildirim yapılması gereken durumla karşılaşılması halinde  kullanıcı  tarafından  “Olumsuz  Olay  Tutanağı”  doldurularak  materyovijilans sorumlusuna iletir. 


 

OLUMSUZ OLAY BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYINIZ.