T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Pendik Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

Çalışan Hakları ve Güvenliği


ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasını konu alan 2012/23 sayılı genelgesine istinaden, hastanemiz sağlık çalışanlarının sağlık hizmetlerini sunum sürecinde muhtemel risklerin en aza indirilmesini, çalışan güvenliğinin ve motivasyonun en üst düzeyde tutulmasını ve çalışan farkındalığının arttırılmasını hedefleyen, kişinin fiziksel ve psikolojik açıdan zarar görmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel olan sözlü veya fiili hareketler olarak tanımlanan şiddet olaylarının önlenmesi amacıyla "Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi" hastanemiz bünyesinde kurulmuştur.

Çalışan Hakları ve Güvenliği biriminde Başhekim Yardımcısı, Müdür Yardımcı ve birim sorumlusu Hemşire görevlendirilmiş olup hastanemizin -2. katında hizmet vermektedir.

Birim Çalışanların Hakları ve Güvenliğine yönelik olarak

1 -Talep ve şikâyetleri kabul eder.

2- Başvuruları değerlendirerek raporlar,

3- Gerekli düzenleyici /önleyici faaliyetlerin başlatılmasını sağlayarak talep sahiplerine geri bildirimde bulunur.

4-Şiddet olaylarını İl Sağlık Müdürlüğü Hukuk Birimine adli mercilere ittikal ettirilmek üzere bildirir.

5-Çalışan hakları ve güvenliğine yönelik uygulamaları yakından takip eder.

6-Aylık olarak başhekime rapor sunar.

ŞİDDET NEDİR ?

Sağlık çalışanlarının, görevlerini icra ettikleri sırada yaralama(TCK Madde 86-87) tehdit(TCK Madde 106) ve hakarete(TCK Madde 125) maruz kalma durumlarıdır

BEYAZ KOD NEDİR?

Sağlık Bakanlığı’nın kamu ve özel tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında gerçekleşen şiddet olaylarının izlenmesi, gereken müdahalenin yapılması ile olayın takip edilmesi, adli mercilere iletilmesi, beraberinde; gerçekleşen olayların analizinin yapılarak ilgili sağlık kurumuna özgü tedbirlerin alınması için çalışma yapılması amacıyla oluşturmuş bir sistemdir.

BEYAZ KOD BİRİMİ NEDİR?

Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan, gerçekleşen şiddet olayları sonrasında ‘113’ no’lu telefon numarasından 7/24  ulaşılabilen,  bildirim üzerine, olayın adli makamlara intikal ettirilip ettirilmediğini araştıran ve şayet ettirilmemiş ise olayı derhal adli makamlara bildirilmesini sağlayan, ayrıca şiddet olayının gerçekleştiği sağlık kurumunun hukuk birimlerine de olayın bildirildiğini teyit eden birimdir.